Subsidie voor Nederlandse bedrijven

Wij als PlasmaMade vinden het belangrijk dat er goede luchtreinigers aangeboden en verkocht worden in de markt die daadwerkelijk virussen en bacteriën afvangen en doden. Om mensen bewust te maken van goede luchtreiniging geven wij een stimuleringsvergoeding op de PlasmaMade luchtreinigers omdat ventileren alleen niet genoeg is om binnenruimtes te voorzien van schone gezonde lucht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de combinatie van ventileren en luchtreiniging het enige afdoende middel hiervoor is, dit in tegenstelling wat het RIVM en het ministerie van VWS beweren.

Neem contact met ons op